#

Henkilöstötyytyväisyyskysely

Toteutamme asiakkaillemme heidän henkilöstöstrategioihinsa ja tavoitteisiinsa perustuvia työilmapiiri- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyitä. Kyselyissä mittaamme organisaatioiden, tiimien ja esimiesalueiden toimintaa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lähtökohtana on selvittää paitsi henkilöstötyytyväisyyttä, niin kirkastaa vastaajille yrityksen arvopohjaa ja toimintakulttuurin peruskiviä sekä osallistaa vastaajia mukaan työhyvinvoinnin kehitystyöhön.

Henkilöstökyselymme antaa yritykselle konkreettiset eväät, joilla seurata ja kehittää omaa johtamista, yrityskuvaa, työilmapiiriä ja osaamista. Kysely laaditaan osallistavaan muotoon, jolloin sillä myös rohkaistaan vastaajia antamaan omaa palautettaan ja miettimään yrityksen toimintakulttuurin välittymistä oman työn kautta.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyssä kartoitamme ensin yrityksen tavoitteet kyselylle, jonka perusteella laadimme kysymykset ja mittariston siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeita ja antaa vastaajille mahdollisuuden vaikuttaa itselleen tärkeisiin kysymyksiin. Määräaikaisten kyselyjen lisäksi mittaukset on mahdollista toteuttaa tarveperusteisesti esimerkiksi silloin, kun halutaan arvioida muutostilanteiden tai uusien käytänteiden vaikutuksia ja toteutumaa.

Valmis kysely toimitetaan asiakkaallemme joko suorana linkkinä eteenpäin omalle henkilöstölle toimitettavaksi tai tutkimusyksikkömme toimesta suoraan annettuihin vastaajasähköposteihin/-puhelimiin. Kyselyn tulokset puretaan ja analysoidaan askel askeleelta yhdessä asiakkaamme HR-puolen kanssa, jonka yhteydessä annetaan myös suositukset viestinnälle ja ehdotukset toiminnan kehittämiselle ja jatkotoimenpiteille.