#

Työvoimavalmennus

Työvoimavalmennus (muutosturvavalmennus) kehittää työntekijän työnhakutaitoja sekä muita työelämässä tarvittavia valmiuksia. Valmennuksessa läpikäymme työnhaun eri osa-alueita, esimerkiksi kuinka laaditaan hyvä cv ja hakemus, miten omat vahvuudet tuodaan parhaiten esiin, millaisia eri työnhakukanavia on mahdollista hyödyntää ja kuinka haastatteluun valmistaudutaan.

Nykyisen osaamisen arviointiin

Yritykset voivat käyttää työvoimavalmennusta muun muassa työntekijöiden nykyisen osaamisen arviointiin ja osaamispotentiaalin kartoittamiseen sekä tiiminrakentamiseen ja tiimin uudelleen määrittelyyn. Valmennuksen ohessa on myös mahdollista selvittää henkilöstön työtyytyväisyyttä ja siihen liittyviä asioita. Jokainen valmennus räätälöidään asiakkaan tarpeiden pohjalta, ja ne toteutetaan joko yksilö- tai ryhmävalmennuksena.