Henkilöstöpalveluala vahvassa nosteessa


Henkilöstöpalveluala on tunnetusti ala, joka peilaa maamme talousnäkymiä. Alan kasvu on perinteisesti merkinnyt sitä, että talous on lähdössä nousuun. Ala työllistää Suomessa 100 000 työntekijää joka vuosi, ollen siten merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja.

HPL:n mukaan henkilöstöpalveluissa kasvu on ollut kuluvana vuonna nopeaa. HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden liikevaihto oli vuoden 2017 heinäkuussa 108,2 miljoonaa euroa ja elokuussa 117,8 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja elokuun liikevaihto puolestaan 16 prosenttia. Tammi-elokuussa kasvua oli edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 16 prosenttia. Liikevaihdosta noin 80 prosenttia syntyy henkilöstövuokrauspalveluista, joka määrää koko liikevaihdon keskimääräisen kehityksen. Kasvua oli tapahtunut edellisen vuoden elo- ja heinäkuuhun verrattuna 22 prosenttia.

Työn sisältö muuttumassa

Tulevaisuudessa henkilöstöpalvelualan nähdään linkittyvän entistä tiiviimmin maamme elinkeinoelämään ja kasvattavan toimintaansa myös kokonaan uusille alueille. Työelämää muuttavat mm. digitalisaatio ja automatisaatio, joissa henkilöstöpalveluala kulkee työelämän muutoksen kärjessä. Tulevaisuudessa työelämän uskotaan olevan yhä pirstaleisempaa ja koostuvan yksilötasolla useista eri töistä. Tällöin myös vuokratyö, osa-aikatyö, määräaikainen työ ja erilaiset projektit lisääntyvät.