Hetan blogi: Uusia näkökulmia ja potkua opintoihin


[Heta Häkkinen on Nordicin ensimmäinen kummioppilas. Tampereen yliopistossa kauppatieteitä opiskelevalla Hetalla on koulua reilu kaksi vuotta jäljellä ja hän työstää parhaillaan kandidaatin tutkintoa työnantajamielikuvasta rekrytointiprosessissa. Blogissaan Heta avaa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan harjoitteluajaltaan.]

heta3.jpg

Henkilöstöala on monella kauppatieteen opiskelijalla tähtäimessä. Kuitenkaan moni opiskelija ei varmastikaan tiedä, mitä tämä ala todella on ja miten opinnoissa tämä suuntautuminen tulisi huomioida. Itselläni on selkiytynyt Nordicilla aloittaessani hyvin paljon se, miten ja mitä aion tutkintooni sisällyttää, jotta se palvelee henkilöstöalan tarpeita ja jotta voin kehittää itseäni oikeaan suuntaan toimialaa ajatellen. Lisäksi toimialan tuntemukseni on laajentunut selkeästi ja olen saanut realistisempaa kuvaa siitä, millaisia haasteita tämä ala tarjoaa työntekijöilleen.

Kun aloitin Nordicilla, odotin, että haastattelujen pitäminen olisi juuri se päivän piristys! Tältä kohdalta odotukset osoittautuivat todeksi, sillä on ollut hienoa kohdata päivittäin uusia ihmisiä ja kuulla heistä. Toki samalla olen huomannut, kuinka erilaisia eri haastattelut voivat ollakaan, ja mitä ne haastattelijalta vaativat niin valmistelun suhteen kuin varsinaisessa haastattelussa. Haastatteluissa tärkeää on aktiivinen kuunteleminen ja kuullun suhteuttaminen asiakasyrityksen ja työnkuvan tarpeisiin. Haastattelijan tuleekin tietää hyvin, mitä ollaan etsimässä.

Henkilöstöalan nopeatempoisuus myös yllätti, mutta ei negatiivisesti. En osannut etukäteen arvatakaan, kuinka nopeasti ja lyhyellä varoitusajalla erilaiset toimeksiannot joskus työstetään. Henkilöstöalalla täytyykin olla sopeutuvainen tyyppi jolla on rautaiset hermot, ongelmanratkaisukykyä ja stressin sietokykyä. Tällainen työympäristö tarjoaa uudenlaisia haasteita päivittäin, mikä on itselleni mieleistä.

Rekrytointi on prosessi, jonka kuka vaan pystyy pintapuolisesti määrittelemään: mikä on siinä tärkeää, miten prosessin tulisi edetä ja millainen on hyvä haastattelu. Kuitenkin tullessani taloon sain huomata, kuinka paljon eri asioita rekrytointiin ja siihen liittyvin tehtäviin kuuluu. Monet taustalla tapahtuvat prosessit eivät useinkaan näy ulospäin ja monet prosessin kannalta elintärkeät toiminnot tapahtuvat kulisseissa. Tällä hetkellä hahmotan prosessin kokonaisuuden erityisesti vuokratyön näkökulmasta kokonaisvaltaisemmin kuin aiemmin, vaikkakin opittavaa edelleen on tämän suhteen. Odotan innolla, milloin saisin oman asiakkuuden ja toimenannon hoidettavakseni niin sanotusti alusta loppuun, mikä varmasti toisi vielä uusia näkökulmia.

Ennen Nordicilla aloittamista tiesin, että työlainsäädännön tunteminen on tärkeää, mutta aiemmin en tullut ajatelleeksi, kuinka oleellista se onkaan! Virheet suhteessa lakiin voivat koitua ikäviksikin seurauksiksi, jollei oikeudellista toimintaympäristöä tunnettaisi. Tämä nostaa henkilöstöosaajan työn vastuullisuutta. Erityisesti ymmärrykseni niin työnantajan, työntekijän ja työnhakijan oikeuksista on syventynyt työskennellessäni Nordicilla. Olen myös huomannut, että jokaisen osapuolen olisi todella tärkeää tietää työoikeudesta.

Erilaiset työoikeuden kokonaisuudet olen huomioinut tarkemmin osaksi opintosuunnitelmaani Nordicilla aloittamisen jälkeen. Tämä on myös tuonut näiden asioiden opiskelemiseen ihan erilaista motivaatiota kun olen huomannut, että niistä on oikeasti hyötyä työelämässä! Ollessani kauppatieteiden lisäksi myös puheviestinnän opiskelija, haastattelujen pitäminen ei minua esiintymistilanteena jännittänyt, mutta monelle alalla suuntaavalle voisin nostaa esille myös esiintymistaitoja. Haastattelu on kuitenkin samalla myös esiintymistilanne, jolla on monta funktiota: löytää tarpeelliset tiedot, arvioida hakijaa suhteessa haettuun työtehtävään tai muihin mahdollisuuksiin ja edustaa yritystä antaen siitä hyvä kuva hakijalle. Osin Nordicilla työskentelyn johdosta löysin myös itseäni kiinnostavan aiheen kauppatieteen kandidaatin tutkielmaani: työnantajakuvan rakentuminen rekrytointiprosessissa. Tutkielmassani tutkin, kuinka työnantajakuva rakentuu työhaastattelussa ja miten rekrytoinnissa syntynyt työnantajakuva vaikuttaa yritykseen. Tutkielman tekeminenkin oli todella mielekästä, kun oli löytänyt itseä lähellä olevan aiheen, jonka ilmiöitä havainnoin myös Nordicilla päivittäin.