HPL: Vuokratyöntekijät ovat innostuneita ja suosittelevat vuokratyötä tuttavilleen


Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) vuosittaisen vuokratyöntekijätutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Tänä vuonna kyselyyn vastasi ennätysmäärä työntekijöitä - yhteensä yli 7000 vuokratyöntekijää.

Tutkimuksen mukaan vuokratyöntekijöistä 70 prosenttia kertoo olevansa innostunut työstään. Tulos on selkeästi parempi kuin suomalaisilla työntekijöillä keskimäärin (66%). Lisäksi 88 prosenttia vastaajista suosittelisi vuokratyötä myös muille.

Henkilöstöpalvelualaa ajatellen suunta on selvä. Vuokratyöntekijöiden innostuneisuus työtään kohtaan on kasvanut ja esimerkiksi suositteluprosentti on kasvanut lähes joka tutkimuksessa.

Muuta tutkimuksessa todettua oli se, että vuokratyötä suosittelevat kokivat vuokratyön olleen positiivisempi kokemus kuin mitä olivat ennakkoon ajatelleet. Myös määräaikainen työ koettiin aiempaa parempana tapana työllistyä. Lisäksi vuokratyön tuomat kokemukset koettiin hyvinä mahdollisuuksina saada jatkossa uusia töitä. Kiitosta sai myös vuokratyöntekijöiden nopea työllistyminen, sillä vastaajista 68 prosenttia työllistyi alle kahdessa viikossa.

______________

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL toteutti jo kahdeksatta kertaa vuokratyöntekijöitä koskevan tutkimuksen. Tutkimus tehtiin 4. - 27.3.2018. Tutkimukseen kutsuttiin kaikki auktorisoidut vuokratyöyritykset. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7165 vuokratyöntekijää 26 eri henkilöstöpalvelualan yrityksestä. Tutkimuksen toteutti HR4/Promenade Research.