Hetan blogi: Katse työsuhdetaitoihin


[Heta Häkkinen on Nordicin ensimmäinen kummioppilas. Tampereen yliopistossa kauppatieteitä opiskelevalla Hetalla on koulua vajaa kaksi vuotta jäljellä ja hän työstää parhaillaan kandidaatin tutkintoa työnantajamielikuvasta rekrytointiprosessissa. Blogissaan Heta avaa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan harjoitteluajaltaan.]

Uuden työpaikan saaminen on aina iloinen uutinen ja saavutus, josta voi syystä olla ylpeä. Takana on työnhaku, joka sisältää usein monia eri vaiheita aina onnistuneesta hakemuksesta nappiin menneeseen työhaastatteluun. Työnhaku vaatii paljon aikaa ja vaivaa, ja onnistumisen tunteesta tulee nauttia valinnan kohdistuttua sinuun useiden hakijoiden joukosta! Kuitenkin työsuhteen alun lähestyessä eteen tulevat seuraavat näytön paikat varsinaisen työn alkaessa, jolloin pääset lunastamaan työnhaun aikaisia lupauksia ja täyttämään työnantajan odotuksia. Hyvät työnhakutaidot ovat auttaneet sinua ansaitsemaan paikkasi työnantajan riveissä, mutta paikkaasi työyhteisön jäsenenä varmistavat jatkossa erityisesti hyvät työsuhdetaidot.

Mitä ovat työsuhdetaidot?

Usein työnantajat hakevat erikoisosaamisen ohella työyhteisön jäseniltään hyviä työsuhdetaitoja, jotka voivat välittyä esimerkiksi työntekijöiden ripeänä tai itsenäisenä työskentelyotteena, positiivisena asenteena tai muuna työyhteisöä vahvistavana tekijänä. Näitä tekijöitä selvitetään usein jo työhaastattelussa – olet saattanut kuulla työhaastattelussa esimerkiksi kysyttävän, millainen olet työntekijänä. Työsuhdetaidot voidaankin määritellä työsuhteen ja työtehtävän luonteeseen sopivaksi käytökseksi ja vuorovaikutukseksi. Yksinkertaisimmillaan työsuhdetaitoihin kuuluu oman työn vastuullinen hoitaminen, aikatauluista kiinni pitäminen, asiallinen viestintä ja työpaikan käytösetiketin huomioiminen.

Hyvistä työsuhdetaidoista on sinulle paljon hyötyä. Ne esimerkiksi helpottavat yhteistyötä ja auttavat pärjäämään ja etenemään työssä. Laajimmillaan työsuhdetaitoihin sisällytetäänkin panostuksesi työpaikan ilmapiirin, yhteisöllisyyteen tai itse työn kehittämiseen. Aito kiinnostus työpaikan asioita kohtaan voi auttaa työntekijää vaikuttamaan työpaikan asioihin ja niiden kehittämiseen. Hyvät työsuhdetaidot voi olla myös sellainen tekijä, joka tekee sinusta työnantajallesi korvaamattoman.

Vaikuta omaan työyhteisöösi

Uuden työsuhteen aloitus on usein täynnä uuden oppimista ja kuuntelemisen taidon ja käytännön harjoittelua. Tällöin myös sisäistetään työpaikan kulttuuri ja käytösetiketit sekä normit. Sopeuduttuasi työyhteisöön, pystyt jo eri tavoin myös vaikuttamaan sen toimintaan. Siten työsuhteen eri vaiheet vaativat erilaista osaamista työntekijältä, mutta yhtä ainoaa oikeaa kaavaa tähän ei ole. Työsuhdetaidot ovat pitkälti työntekijästä itsestä, hänen persoonastaan, asenteestaan ja motivaatiostaan kiinni. Työsuhdetaidot eivät kuitenkaan ole synnynnäinen lahja, vaan jokainen voi kehittää jatkuvasti omia työsuhdetaitojaan. Työsuhdetaitojen merkitys on kiistattoman tärkeä ja monen tulisi varmasti myös kehittää näitä taitoja. Haastankin sinut pohtimaan omia työsuhdetaitojasi – millainen olet työntekijänä? Pohtimalla kriittisesti esimerkiksi omaa vastuullisuuttasi, vuorovaikutustasi, asennettasi ja sitä, millainen työyhteisön jäsen olet, voit löytää avaimia omien työsuhdetaitojen arviointiin ja kehittämiseen.