Kesätyöntekijän kynästä: Materiaaliteekkarina moottoritehtaassa


[Kirjoittaja on Tampereen teknillisessä yliopistossa materiaalitekniikkaa opiskeleva Paavo Peltola, joka työskenteli kesän 2016 AGCO Powerin kesätyöntekijänä. Paavo Peltola tunnetaan myös Materiaali-insinöörikillan puheenjohtajana.]

Paavo_Peltola.jpgPoikkitieteellinen työtehtävä avartaa näkemyksiä

Ajattelemme, että koulutus määrää työtehtävän. Ajatus on oikea, mutta samalla vain osa totuutta. Koulutustausta antaa hyvät edellytykset opiskellun alan tehtäviin, mutta uudet ajatukset syntyvät usein uusista näkökulmista.

Työskentelin kesän suuressa huippunykyaikaisessa moottoritehtaassa mekaanisen kunnossapidon tehtäväsä, vaikka opiskelen yliopistotasolla materiaalitekniikkaa. Lähin koulutusala mekaaniseen kunnossapitoon olisi ollut konetekniikka. Opintoalani oli kuitenkin ns. ”hehtaarilla” suhteessa työtehtävään. Esimerkiksi Tampereen teknillisessä yliopistossa on neljä tiedekuntaa, joista teknillisen tieteiden tiedekuntaan kuuluvat sekä materiaalioppi että kone- ja tuotantotekniikka ja vielä näiden lisäksi hydrauliikka ja automatiikka sekä systeemitekniikka.

Aloittaessani moottoritehtaalla kunnossapidossa, moni saattoi epäillä materiaalitekniikan opiskelijaa, mutta uskallan väittää, että pieni poikkitieteellisyys ei kesän jälkeen enää epäilijöitä mietitytä – ainakaan samassa määrin.

Poikkitieteellinen työskentely avartavaa myös toiselta kannalta. Hieman oman koulutustaustan vierestä löytyvä työpaikka avaa silmät huomaamaan useamman alan työtehtäviä yrityksessä, ja samalla huomaamaan että moni työtehtävä vaatii usean alan tuntemusta. Näin uskon olevan omassakin kesätyössäni, yrityksen ollessa osa hyvin suurta aidosti kansainvälistä teknologiakonsernia.

Nykyään onkin yleistynyt tapa hyödyntää eri alojen osaajia, tuomaan tiimeihin näkökulmia, mitä vakiintuneesti ei ole mietitty. Toivon, että poikkitieteellinen työskentely koetaan jatkossakin työnantajapuolella mahdollisuutena. Samoin toivon työntekijöille rohkeutta poistua oman opintoalan hiekkalaatikolta, ainakin välillä. Minulle kesätyö hieman oman opintoalan ulkopuolelta avasi yllättäen mahdollisuuden laajentaa osaamistani korkean teknologian yrityksessä, jossa oli huikeat työkaverit vakuuttavalla osaamistasolla. Kesätyöni jälkeen allekirjoitan täysin suomalaisen sanonnan ”Työ tekijäänsä opettaa” ja lopultahan työelämässä ratkaisee vain asenne.