NORDICIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS HYVÄLLÄ MALLILLA


Nordicin vuotuisten asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset ovat valmistuneet. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin helmikuussa 2017 ja se lähetettiin lähes 200 asiakkaalle. Kyselyssä mitattiin aikaisempien vuosien tapaan asiakkaittemme tyytyväisyyttä henkilöstövuokraus- ja suorarekrytointipalveluihimme.

Asiakastyytyväisyyskyselystä saatujen vastausten perusteella Nordic erottautui etenkin luotettavuudellaan ja toimintavarmuudellaan. Vastanneista yli 95% koki, että Nordic ottaa toiminnassaan hyvin huomioon asiakastarpeet palveluita tarjotessaan. Vastaavasti 96% koki, että Nordic myös seisoo sanojensa takana lupauksissaan ja suoriutuu palveluista varmasti ja nopeasti.

Kun vuoden 2016 asiakastyytyväisyyttä verrataan edellisvuosien tuloksiin, ovat kokonaisarvosanat pääsääntöisesti joko samalla tasolla, tai hiukan paremmat. Viimeistä kolmea vuotta verrattaessa myös asiakkaitten kokonaissuositteluprosentti on pysynyt erittäin korkealla tasolla - ollen jo yli 99%.

Lisätietoja kyselystä antaa viestintäosastolta Outi Huhtala outi.huhtala@nordic.fi tai GSM 050 465 1355.