Nordicin asiakastyytyväisyyskyselystä jälleen huipputulokset


Nordicin vuotuiset asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat valmistuneet. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2016 ja se lähetettiin 250 asiakkaalle. Kyselyssä mitattiin edellisvuosien tapaan asiakkaittemme tyytyväisyyttä henkilöstövuokraus- ja suorarekrytointipalveluihimme.

Asiakastyytyväisyyskyselystä saatujen vastausten perusteella Nordic erottautui etenkin luotettavuudellaan ja toimintavarmuudellaan. Vastanneista 92% koki, että Nordic ottaa toiminnassaan hyvin huomioon asiakastarpeet palveluita tarjotessaan. Vastaavasti 96% koki, että Nordic myös seisoo sanojensa takana lupauksissaan. 93% vastaajista oli sitä mieltä, että Nordic on ammattitaitoinen yhteistyökumppani, joka myös palvelee joustavasti (93% vastaajista) ja varmasti (96% vastaajista).

Kun vuoden 2015 asiakastyytyväisyyttä verrataan edellisvuosien tuloksiin, on kokonaisarvosanat joko samalla tasolla, tai hiukan paremmat. Viimeistä kolmea vuotta verrattaessa myös asiakkaitten kokonaissuositteluprosentti on suhteellisen korkea ollen 98,9%.

Lisätietoja kyselystä antaa viestintäosastolta Outi Huhtala outi.huhtala@nordic.fi tai GSM 050 465 1355.