NORDICIN HENKILÖSTÖN TYYTYVÄISYYS HYVÄLLÄ MALLILLA


Nordicin vuotuiset henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset on saatu purettua.

Tammikuussa 2016 toteutettu kysely lähetettiin Nordicin 250 työntekijälle ja siinä kartoitettiin työntekijöiden kokemuksia Nordicista sekä rekrytoijana että työnantajana.

Saatujen vastausten perusteella työntekijöistä yli 96% suositteli Nordicia sekä rekrytoijana että työnantajana. Erityistä kiitosta kyselyssä sai Nordicin asiakaspalvelun tavoitettavuus (painotettu keskiarvo 4,38/5) sekä omien nimettyjen yhteyshenkilöiden osaaminen (painotettu keskiarvo 4,46/5).

Verrattaessa henkilöstötyytyväisyyskyselyn tuloksia edellisvuosien tasoon, ovat ne hyvin linjassa, ja vahvistavat osaltaan Nordicin valitsemaa tietä panostaa HR-toiminnoissaan nopeaan ja mutkattomaan asiakaspalveluun ja henkilökohtaisiin työntekijöittensä yhteyshenkilöihin.

Lisätietoja kyselystä antaa viestintäosastolta Outi Huhtala outi.huhtala@nordic.fi tai GSM 050 465 1355.