Toni Asikainen - Nordicin uusi asiakkuusjohtaja


Taustaa nimitykselle

Viimeisten kuukausien aikana olemme hiljaisesti kartoittaneet pitkän linjan henkilöstöpalvelualan osaajia, jotka voisivat omalla osaamisellaan vahvistaa meidän olemassa olevaa organisaatiota sekä tuoda samalla uusia ajatuksia ja ideoita koko toimintaamme ajatellen. Näin ollen olemmekin päätyneet vahvistamaan yritystämme seuraavalla nimityksellä.

Tervetuloa taloon Toni!

Toni Asikainen aloitti asiakkuusjohtajana Nordicilla 15.7.2019. Hänen toimialueenansa tulee olemaan pääkaupunkiseutu, mutta hänen laajan asiakas- ja kontaktiverkostonsa ansiosta, pääsemme hyödyntämään häntä myös muissa kaupungeissa.

Toni on toiminut henkilöstöpalvelualalla yli 15 vuoden ajan toimien niin VMP:n kuin Sihdin/Adeccon palveluksessa, ollen yksi Sihdin osakkaista. Viimeisten vuosien aikana Toni on toiminut paljon rakennusteollisuuden, teollisuuden ja logistiikan parissa. Näillä ydinosaamisalueillaan Toni pystyy vahvistamaan erinomaisesti meidän olemassa olevaa organisaatiotamme. Toni on tehnyt menestyksekästä työtä omaten vahvan ja monipuolisen henkilöstöpalvelualan taustan ja toivotammekin hänet tervetulleeksi Nordicille

Nordicin tavoitteena on jatkaa samaa kasvua, jota olemme viime vuosina tehneet. Tonin tuoma työpanos Nordicille, mahdollistaa tämän entistä paremmin. Tervetuloa taloon Toni!

#