Muut palvelut

Nordic Henkilöstöpalvelut Oy on vuonna 2003 perustettu henkilöstövuokraukseen ja rekrytointeihin erikoistunut kotimainen perheyritys. Meille Nordicissa tyytyväisyys on toimintamme kulmakivi, oli kyseessä sitten asiakasyritys tai oma työntekijämme. Teemme hartiavoimin töitä sen eteen, että työ kohtaa sen vertaisensa tekijän.

Henkilöstötyytyväisyyskysely

Toteutamme asiakkaillemme heidän henkilöstöstrategioihinsa ja tavoitteisiinsa perustuvia työilmapiiri- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyitä. Kyselyissä mittaamme organisaatioiden, tiimien ja esimiesalueiden toimintaa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lähtökohtana on selvittää paitsi henkilöstötyytyväisyyttä, niin kirkastaa vastaajille yrityksen arvopohjaa ja toimintakulttuurin peruskiviä sekä osallistaa vastaajia mukaan työhyvinvoinnin kehitystyöhön.

Henkilöstökyselymme antaa yritykselle konkreettiset eväät, joilla seurata ja kehittää omaa johtamista, yrityskuvaa, työilmapiiriä ja osaamista. Kysely laaditaan osallistavaan muotoon, jolloin sillä myös rohkaistaan vastaajia antamaan omaa palautettaan ja miettimään yrityksen toimintakulttuurin välittymistä oman työn kautta.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyssä kartoitamme ensin yrityksen tavoitteet kyselylle, jonka perusteella laadimme kysymykset ja mittariston siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeita ja antaa vastaajille mahdollisuuden vaikuttaa itselleen tärkeisiin kysymyksiin. Määräaikaisten kyselyjen lisäksi mittaukset on mahdollista toteuttaa tarveperusteisesti esimerkiksi silloin, kun halutaan arvioida muutostilanteiden tai uusien käytänteiden vaikutuksia ja toteutumaa.

Valmis kysely toimitetaan asiakkaallemme joko suorana linkkinä eteenpäin omalle henkilöstölle toimitettavaksi tai tutkimusyksikkömme toimesta suoraan annettuihin vastaajasähköposteihin/-puhelimiin. Kyselyn tulokset puretaan ja analysoidaan askel askeleelta yhdessä asiakkaamme HR-puolen kanssa, jonka yhteydessä annetaan myös suositukset viestinnälle ja ehdotukset toiminnan kehittämiselle ja jatkotoimenpiteille.

_____________________

Työvoimavalmennus

Työvoimavalmennus (muutosturvavalmennus) kehittää työntekijän työnhakutaitoja sekä muita työelämässä tarvittavia valmiuksia. Valmennuksessa läpikäymme työnhaun eri osa-alueita, esimerkiksi kuinka laaditaan hyvä cv ja hakemus, miten omat vahvuudet tuodaan parhaiten esiin, millaisia eri työnhakukanavia on mahdollista hyödyntää ja kuinka haastatteluun valmistaudutaan.

Nykyisen osaamisen arviointiin

Yritykset voivat käyttää työvoimavalmennusta muun muassa työntekijöiden nykyisen osaamisen arviointiin ja osaamispotentiaalin kartoittamiseen sekä tiiminrakentamiseen ja tiimin uudelleen määrittelyyn. Valmennuksen ohessa on myös mahdollista selvittää henkilöstön työtyytyväisyyttä ja siihen liittyviä asioita. Jokainen valmennus räätälöidään asiakkaan tarpeiden pohjalta, ja ne toteutetaan joko yksilö- tai ryhmävalmennuksena.

_____________________

Henkilöstöhallinnan ulkoistukset

Tarjoamme palveluita, joiden avulla yritys voi ulkoistaa henkilöstöhallinnon toiminnot joko osittain tai kokonaan. Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon toiminnot yrityksen on mahdollista keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa sekä saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Henkilöstöhallinnon toiminnot tehostuvat

Ulkoistamisen avulla henkilöstöhallinnon toiminnot tehostuvat ja laatu paranee. Henkilöstöhallinnon kumppanin kanssa henkilöstöhallinnon tarpeet voidaan mitoittaa joustavasti. Yrityksellä on käytössään monipuolinen osaaminen ja ajantasainen tieto esimerkiksi lakimuutoksista.

Kaipaatko apua rekrytoinnissa?
Varaa ilmainen sparrailutuokio kanssamme

Tarinamme

Tarinoita on kerrottu kauttamme lähes 20 vuoden ajan ja vuosien saatossa olemmekin yhdistäneet yli 2500 tarinaa sekä niiden tekijää toisiinsa.